ข้อมูล healthcare มีอะไรบ้าง?

dsth
มีคนถามว่า ข้อมูล healthcare มีอะไรบ้าง?
เอาแบบง่ายๆนะครับ มันมีหลายด้านมาก และที่ เป็น Big Data ก็เช่น
ข้อมูลสุขภาพ (personal health and wellness)
ข้อมูลโรงพยาบาล (hospital)
ข้อมูล public health
ข้อมูล personal health กับ IoT
แต่หละอันก็จะมี Big Data ที่ต่างกัน และ มี model ที่ต่างกันครับ
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลสุขภาพ เราเอาข้อมูล คนไทยที่ออกกำลังกายมาทำเป็น model ว่า ออกกำลังกายอย่างไรถึงจะสุขภาพดี แล้วก็ต่อกับข้อมูลสุขภาพใน Apple Watch เพื่อเปรียบเทียบว่าจะสุขภาพเป็นอย่างไรจากการเดินในสิบวัน และrecommend วิธีการออกกำลังกายเพิ่มให้อีก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s