ทำไมไม่มีใครทำงานเกี่ยวกับ healthcare data

ทำไมถีงไม่มีใครทำงานเกี่ยวกับ healthcare data (Data Science in healthcare)

  1. อาจจะเป็นเพราะต้องใช้ความเข้าใจและทักษะหลายๆด้าน ซิ่ง จะต้องมีทั้ง (1) ความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์ (2) ความรู้ทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพ และ (3) ความรู้ทางด้านการสร้างโมเดล healthcare
  2. คนที่ถนัด ทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพ ไม่ชอบ IT และคน IT ไม่ชอบเรื่องการแพทย์ คนที่ชอบทั้งเรื่องการแพทย์และ IT ก็มักจะเลือกทำการแพทย์ (ฟังดูงงๆ แต่อ่านหลายๆรอบอาจจะเข้าใจ)

วิธีที่ data science Thailand แนะนำ (ไม่ได้เฉพาะ healthcare data) คือ การรวมทีมที่มี ของคนอย่างน้อยสองคนเพื่อให้มี ความเข้าใจและทักษะในสามด้าน คือ (1) ความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์ (2) ความรู้ทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพ และ (3) ความรู้ทางด้านการสร้างโมเดล healthcare

มาร่วมกันสร้าง data Science Team for healthcare กันครับ

11800230_932491906794057_8089519973168223540_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s