เราจะ ประยุกต์ใช้ AI กับ Marketing อย่างไรดี

#HowTo #AppliedAI #Marketing

AI กับ Marketing น่าจะมีมานานแล้ว แต่เราอาจจะยังไม่รู้สึกตัวว่า มันอยู่กับเรา ทั้งการที่ AI อยู่หลังการตลาดของ Facebook ที่ทำคอยแนะนำเนื้อหาที่ถูกใจ และ เฉพาะเจาะจงกับตัวเรา หรือ การที่ google นำ AI มาใช้กับการแปลงเสียงของเราเป็นคำสั่ง และนำเสนอ website หรือ product ที่ถูกใจให้กับเรา

แล้วสำหรับองค์กรเรา จะนำมาใช้ได้อย่างไร จะมาช่วยส่วนไหนดี? มีขั้นตอนไหนที่เราจะนำ AI มาช่วยได้บ้าง

บทความของ  Smart Insights มีคำตอบครับ เป็นการ แบ่งขั้นการประยุกต์ใช้ AI ออกเป็น 15 เรื่อง สี่ขั้นตอน ตามภาพ infographics ด้านล่างครับ

จากภาพข้างบน ยังสามารถแยกประเภทของ (applied) AI ได้เป็น สามส่วนด้วยนะครับ นั้นก็คือ

  1. Machine Learning Techniques
  2. Applied Propensity Models
  3. AI Applications

จากประเภทของ AI ที่ ทาง Smart Insights แนะนำข้างตน มีคำอธิบายที่เข้าจายง่ายๆ โดย

(1) ML Techniques จะต้องเป็นการเรียนรู้จาก ข้อมูลในอดีต (ที่มากเพียงพอ) และ ค้นหา patterns ที่ คล้ายๆกันเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจกลุ่มของลูกค้า หรือ ผู้บริโภคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปทางด้านการตลาด โดยผลของ ML techniques นี้ก็จะเป็นการสร้างโมเดลที่ทำนาย พฤติกรรมของผู้บริโภค
ตัวอย่างของ ML Techniques ก็คือ propensity models, dynamics pricing และ Predictive customer services

(2) Applided Propensity Models คือการนำ propensity model มาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆของลูกค้า ซึ่งสามารถทำได้ทุกๆ stage ของ customer journey เช่น การแปลง นำ model มาสร้าง leading score และนำไปประยุกต์ใช้ในการ covert ผู้สนใจมาเป็นลูกค้า

(3) AI application เป็นการนำ AI มาประยุกต์ใช้แทนงานง่ายๆของคน ในระบบงาน หรือ มาช่วย human operator ในการรับโทรศัพท์ หรือ การช่วยเขียน content ต่างๆ

สำหรับผู้ที่สนใจ techniques ทั้ง 15 แบบสามารถติดตามบทความของ Robert Allen ได้เลยนะครับ มีอธิบายโดนละเอียด ในลิ้งนี้ครับ

Source:

https://www.linkedin.com/pulse/15-applications-artificial-intelligence-marketing-robert-allen/

Smartinsights.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s