แนะนำหนังสือ Data Science ฟรี

#แหล่งความรู้ฟรี #DataScience #Ebook

ปีใหม่แล้ว มาอ่านหนังสือ Data Science (ฟรีๆ) กันครับ เป็นหนังสือที่ได้รับคำแนะนำจาก Matthew Mayo และ Brenda Hali กูรูที่ KDnuggets ครับ โดยเลือกมาเฉพาะที่มี review เกิน 4.5 และ ฟรีนะครับ 🙂

An Introduction to Statistical Learning, with Applications in R (4.7 Stars จาก amazon.com)

เป็นหนังสือเริ่มต้นที่ทุกคนต้องมี เป็นการสอนกระบวนวิเคราห์ข้อมูลแบบที่เรียกว่า “Make sense of (big) data) ครับ หนังสือที่มีทุกชั้นหนังสือ (หรือ digital library) ของ (Young) Data Scientist ครับ

Mathematics for Machine Learning (4.7 Stars จาก amazon.com)

เป็นหนังสือพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน Machine Learning โดยอธิบายถึงสูตรคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง Machine Learning ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ สมการเส้นตรง จนถึงการทำ optimization ครับ

 Python For Everybody (4.6 Stars จาก amazon.com)

เป็นหนังสือ python สำหรับทุกคน (ที่ไม่เคยเคยเขียนโปรแกรม) โดยจะเริ่มตั้งแต่การลงโปรแกรม และ เล่ารายละเอียดของการเขียนโปรแกรม รวมไปถึงการ explore ข้อมูลและการทำ visualization โดยแบ่งเป็น 17 บทครั้บ ตามลิ้ง

Practical statistics for Data Scientist (2017) (4.5 Stars จาก amazon.com)

หนังสือเล่มนี้เป็นสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้มาซักพักแล้วนะครับ โดยจะสอน Concept ควบคู่กับการให้ตัวอย่าง และเน้นการใช้ภาษา R Programming ครับ รายละเอียดของหนังสือสามารถหาได้จาก O’Reailly เลยครับ

นอกจากนี้ยังมีการแจก R Code พร้อมคำอธิบายใน Github ด้วยครับ

Natural Language Processing with Python (4.4 Stars จาก amazon.com)

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งสำหรับผู้เริ่มต้น ที่สนใจ ด้าน ภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Langugae ที่เริ่มอธิบายตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ทั้ง tagging, classification ไปจนถึง การวิเคราะห์ประโยค

ในหนังสือเล่มนี้มีใช้ ภาษา Python และ Opensource Natural Language Toolkit (NLTK) โดย code จะอยู่ตามลิ้งเรียบร้อยแล้วครับ

Source:

https://www.kdnuggets.com/2020/12/15-free-data-science-machine-learning-statistics-ebooks-2021.html

https://www.kdnuggets.com/2020/09/best-free-data-science-ebooks-2020-update.html

Photo and customer review from

https://www.amazon.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s