สรุปข่าวโดยใช้ AI

[AI][สรุปข่าว]

DSNews

A newspaper in Japan is using AI to summarize news stories to get them out quicker

สำนักพิมพ์ในญี่ปุ่นเริ่มนำ AI มาช่วยในการเขียนสรุปข่าวแล้วครับ เป็นการนำเทคนิคของ NLP และ ML มาประยุกต์ใช้กับการอ่าน แปล และ สรุปข่าวครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s