สอน Data (Science) ให้กับเด็กอย่างไรดี?

เราจะสอน Data (Science) ให้กับลูกเราได้อย่างไร?

เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับ พ่อแม่ ว่าเราจะสอน data ให้กับลูกได้อย่างไร และมีวิธีการไหนที่เราสามารถนำมาลองให้ลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับ data หรือ เมื่อไหร่เราจะเล่าให้เค้าฟังเรื่อง Data + Science

มีบทความน่าสนใจมากมายที่เกี่ยวกับการแนะนำให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวเลข ข้อมูล และ การวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น บทความของ Lycie ยกคำถามที่น่าสนใจว่าเราจะให้ลูกเรียนรู้การนับเลขได้อย่างไร มันมีขั้นตอนการเรียนรู้ไหม หรือ กระบวนการมันเป็นอย่างไร คำตอบจากบทความนี้น่าสนใจครับ เพราะแค่การนับ มันก็แบ่งได้เป็นหลายแบบ ตั้งแต่ง่ายทีสุด คือ นับเลขเสียงดังๆ เพื่อให้เค้าได้ยิน และ จดจำว่าตัวเลขคืออะไร (แม้ว่าเค้าจะยังเรียงลำดับมันไม่ได้ก็ตาม) หลังจากที่ลูกจดจำและมั่นใจว่าตัวเลขใดคืออะไร เค้าจะเริ่มนับสิ่งรอบๆตัวเค้า เช่นนับลูกบอลว่ามีสองรูป หรือ นับว่า รถมีสามคัน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนในที่สุดจะเข้าสู่การเข้าใจตัวเลข และ จดจำลำดับ และสามารถเรียงลำดับ 1.2.3… ได้ ศาสตร์ของการสอนนับเลขสำหรับเด็กมีมากมาย และมีเป็นหนังสือเลยครับ ถ้าใครสนใจ ลองดู หนังสือน่าสนใจ ตามนี้ได้เลยครับ

Counting Book on google.com

สำหรับช่วงอายุของเด็กตั้งแต่ 0-4 ขวบยังมีสิ่งที่เค้าจะได้เรียนรู้อีกมากมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ และ ต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้กับข้อมูลได้ในอนาคต บทความของ Julie แนะนำว่านอกจากทักษะการนับ เด็กยังสามารถรับรู้ว่าสิ่งของไหนใหญ่ (Size) หรือ การสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลแบบง่ายๆ เช่น ถ้าเจอตุ๊กตาตัวนี้จะมีเสียง หรือ ถ้าเจอลูกบอลลูกนี้จะกลิ้งได้ (Cause & Effect Relationship) เด็กๆยังสามารถเรียนรู้การจำแนกของได้ด้วย (Classification) เช่นแยกได้ว่า ของเล่นชิ้นไหนมีเสียง ของเล่นไหนไม่มีเสียง และ สุดท้ายเด็ก สามารถเดาอะไรล่วงหน้าได้ครับ เช่น รู้ว่าจะได้อาบน้ำ หรือ รู้ว่าจะได้ กินนม เป็นตัน (Prediction)

Data Science for the 9 year old. I'm just officially beginning my… | by  Cynthia Wasonga | The Andela Way | Medium
thanks to OpenLawLab

จะเห็นได้ว่าเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการคิด การใช้ข้อมูล อยู่เสมอ เพียงแต่มันอาจจะเป็นการเรียนรู้โดยสัญชาติญาณ หรือ การเรียนรู้โดยที่พ่อแม่สอน คุ้นๆไหมครับ มันก็คล้ายๆกับ concept ของ machine learning นั้นแหละครับ ที่มันมีทั้ง classification และ prediction แต่เราไม่ได้เอาคำศัพท์ยากๆใส่เข้าไปในหัวเด็ก เพราะมันยังไม่จำเป็นสำหรับเค้าเลยในช่วงเวลานี้

Photo by cottonbro on Pexels.com

ในอีกมุมหนึ่งก็มี วีดีโอมากมายที่พยายามจะสอน Data + Science สำหรับเด็กนะครับ เช่นสอนเรื่อง Data Visualization, Machine Learning เพื่อให้เด็กได้เข้าใจครับ

ตัวอย่างน่ารักๆของการสอนเด็ก หัดนับคำ และ ทำ Data Visualization ครับ เป็นการเอาตุ๊กตามานับ จัดเรียงและหัดทำกราฟง่ายๆครับ

Cute Activities by DataBlick.com

อีกตัวอย่างของการสอนเรื่อง Machine Learning โดยการเปรียบเทียบกับ การจัดกลุ่มของ เสื้อผ้าครับ น่ารักมากครับ

Another Cute on how to teach data science

เห็นไหมครับ Data Science มันไม่ได้ advance ขนาดที่ใครเข้าใจมันไม่ได้ เพราะมันเป็นศาสตร์ของ ข้อมูล และ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมันอยู่ในชิวิตประจำวันของพวกเรามาตลอด เพียงแต่ว่าเราจะเรียนรู้ และ สอนลูก (หรือตัวเรา) ให้เข้าใจมันได้อย่างไร และ สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็คือการนำสิ่งยากๆ หรือ ข้อมูลมากๆมาทำให้มันง่าย มานำเสนอให้เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของ Data Scientist นั้นก็คือ การเล่าเรื่องยากๆให้ง่ายครับ หรือ การ telling story โดยใช้ข้อมูลให้เหมาะกับคนฟัง ได้เข้าใจได้ง่ายที่สุดครับ

Source:

Children’s Development of Mathematical Concepts

https://www.datablick.com/

https://www.openlawlab.com/2017/05/15/data-science-in-your-legal-services/

http://www.meddybemps.com/

One thought on “สอน Data (Science) ให้กับเด็กอย่างไรดี?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s