อยากเป็น Data Scientist ต้องมี skills อะไรบ้าง?

วันนี้ได้ไปเจอ Venn Diagram ที่ให้รายละเอียดของสายงาน Data Scientist (Marketing) ครับ ซึ่งโดยรวมแล้ว Hacking Skills + Statistics ก็จะคล้ายๆกับ Data Scientist ทั่วไป แต่ ในด้านของ Expertise นั้นจะเน้น Marketing ครับ

เราลองมาดูว่า Substantive Expertise จะต้องมี skills อะไรบ้าง

  1. การตั้งคำถาม
  2. การเน้นสร้างสิ่งที่เรียกว่า Actionable (Insights)
  3. ความเข้าใจลูกค้า
  4. การตั้ง matrics ที่สามารถวัดผล
  5. การแปลเรื่องยากๆให้ง่าย

ทั้งห้าข้อนี้จริงๆสามารถประยุกต์ใช้กับงานด้าน Data Science ได้ทุกสาขา เพียงแต่ว่าถ้าเรามี background อยู่แล้วควรต่อยอดจากที่เรามีครับ

สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มี background ด้านใดด้านหนึ่ง แล้วเราจะเป็น Data Scientist ได้อย่างไร ลองฟังวีดีโอของ Jeff ครับ แนะนำให้เรียน Intro to Data Science และ ค่อยๆเรียน

  1. Data Collection & Integration
  2. Data visualization (การออกแบบ dashboard)
  3. Large-scale experimentation
  4. Causal inference and observational studies
  5. การสร้าง Data products

Source:

https://houseofbots.com/news-detail/3994-1-what-skills-do-you-need-to-become-a-consummate-data-scientists

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s