ใครๆก็อยากเป็น Data-Driven Company

Data-Driven Company Series Part 1

คำว่า Data-Driven Company เป็นคำที่หลายๆองค์กร ตั้งเป็นเป้าหมายหลัก ในการ transform และ เมื่อพูดถึง Data ทุกๆคนก็จะให้ความสนใจ และ พยายามวิ่งเข้าหามัน แต่จริงๆแล้ว คำว่า data-driven มันคืออะไร และ เรากำลังจะไปถึงจุดนั้นแล้วหรือยัง สิ่งหนึ่งที่สำคัญเมื่อเรามีเป้าหมายที่อยากจะไป และ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน คือ การที่เราต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหน และ ห่างไกลกับเป้าหมายนั้นแค่ไหน

ถ้าจะพูดถึง Data-Driven Company คงจะต้องอ้างอิงจาก Journey to Data-Driven Company ที่มี 5 ขั้นตอนของ Christopher S Penn

  1. Data-Resistant ขั้นแรกคือ องค์กร ที่ไม่ยอมใช้ข้อมูลซึ่งเก็บไว้มากมาย หรือ อาจจะอยู่ในขั้นตอนที่ข้อมูลน้อยมากจนไม่นึกว่ามีประโยชน์ และ มัก ประโยคที่มันจะได้ยินบ่อยๆ คือ “We’ve always done it this way” หรือ

เราก็ทำแบบนี้มาตลอด ไม่เห็นต้องใช้ข้อมูลเลย

2. Data-Aware ขั้นที่สอง คือ องค์กรรู้ว่าข้อมูลมีประโยชน์ และ ตระหนักว่ามันมีประโยชน์ และ จะเน้นเก็บข้อมูลไว้ก่อน และ ค่อยว่ากันอีกที หรือ ให้ vendor ช่วยขุดหา insights แทนที่จะทำเอง.

3. Data Guided ขั้นที่สาม คือ เน้นวิเคราะห์ ค้นหาสิ่งที่มีอยู่ในชุดข้อมูล และเข้าใจว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างในองค์กร และในองค์กรจะมีลักษณะที่เรียกว่า Tool Parades คือทดลองใช้ทุกเครื่องมือ ทุก vendors เพื่อดึงประโยชร์ออกมาจากข้อมูล

4. Data Savvy ขั้นที่สี่คือ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล และ เน้นว่า “Data as a strategic Asseets” โดยใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่มีอยู่โดยตลอด รวมถึงจริงจังกับการหา What happen และ Why it happen! เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ และประโยคยอดฮิต คือ “Okay, so what are you going to do about it?”. หรือ เราจะทำยังไงกันต่อดี (เมื่อเรารู้ของสาเหตุของปัญหาแล้ว)

5. Data-Driven ซึ่งเป็น data first คือจะทำงานหรือกำหนดกลยุทธ์ด้วยข้อมูล และจะเน้นคำว่า “What Next!” ซึ่งจริงๆแล้วมาจากคำถามของ Data Savvy แต่จะเน้นมี action หรือ เน้นการลงมือธรรมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

Source:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s