หนังสือ AI for People and Business

หนังสือน่าสนใจครับ​ มีแจกให้อ่านฟรี​บางบทด้วยครับ​ ใครสนใจอ่านฟรีได้ตามลิ้งครับ

AI for People and Business: เขียนโดย Alex Castrounis

สนใจสมัครเป็นสมาชิกและจะได้อ่านบทแรกฟรีครับ

บทแรกเป็นเรื่องของ Success in AI และ แนะนำถึงกระบวนการเบื้องต้นว่าทำอย่างไร ถึง win และ ทำอย่างไรถึงไม่ fail ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s