3 คอร์สเรียน Machine Learning ฟรี สำหรับผู้เริ่มต้น คอร์สจาก Amazon AWS, Microsoft และ Google

ในช่วงเวลาวันหยุดแบบนี้ น่าจะใช้เวลาว่างมาเรียน Basic Machine Learning กันนะครับ แต่ไหนๆจะเรียนแล้ว เราลองมาเรียนจาก กูรู ดีกว่า วันนี้ขอแนะนำ 3 คอร์สเรียน ML ฟรี ครับ

  1. Learn the Data Science Method จาก Microsoft เป็นคอร์สแรกของ Learning Path เพื่อปูพื้นฐานสำหรับสายงาน Data Science ครับ ทั้งหมดใช้เวลา 13 ชั่วโมงและแบ่งเป็น 12 Modules ครับ สมัครเรียน

2.Machine Learning for Business Challenges ฟรีจาก Amazon AWS เป็นคอร์สเรียนหนึ่งชั่วโมงที่ ML Scientist จาก amazon มาอธิบาย ความหมายของ ML และปัญหาที่สามารถแก้ได้ด้วย ML รวมไปถึง use cases ที่น่าสนใจ และ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ สมัครเรียน

3. Machine Learning Clash Couse จาก Google เป็นคอร์ส self-pace ที่รวมวีดีโอการสอน Machine Learning และ มี real-world case studies และ การบ้านให้ทดลองทำด้วย (ใช้เวลาเรียนประมาณ 15 ชั่วโมง) สมัครเรียน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s