เราจะสร้าง Data-Driven Company ได้อย่างไร?

Data-Driven Company Series Part 2

หลังจากบทความ ใครๆก็อยากเป็น Data-Driven Organization ที่กล่าวถึงลำดับขั้นตอนทั้ง 5 ของการปรับเปลี่ยนเป็น Data-Driven Company ของ Christopher S Penn

มีบทความที่น่าสนใจของ Sara Brown, MIT ที่เล่าถึงคำว่า Data Culture ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ การสร้าง Data-Driven Organization และการที่จะสามารถปรับเปลี่ยนให้ถึงจุดหมายได้นั้น ต้องมีการสร้าง culture ควบคู่กันไปด้วย แต่มันไม่ง่ายนะครับ เพราะจากกงานวิจัย 61% ของ Analytics Leaders ยังกล่าวว่า culture เป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งของการเป็น Data-Driven Organization ไม่ใช้ technology หรือ ในpeople (ThoughtSpot, 2020)

งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าอะไรจะทำให้ เรามี culture ของการใช้ข้อมูลกันบ้าง กับ 6 คำแนะนำของคุณ Sara ครับ

Photo by Emiliano Arano on Pexels.com
 1. ทำความเข้าใจกับคำว่า Data-Driven
  • Data ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่เก็บอยู่ในระบบหน้าบ้าน แต่ Data จะต้องถูกออกแบบเพื่อใช้การตัดสินใจ และองค์กรจะต้องให้ access กับผู้ที่ตัดสินใจ เพื่อให้ตัดสินใจให้รวดเร็ว ไม่ใช่ว่า เอาข้อมูลมากองรวมกันแล้ว บอกว่าเป็น Data-Driven แล้ว
  • ในองค์กรหลายๆองค์กร ต้องการที่จะคิดว่า Data-Driven คือการรวมของข้อมูล แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลย การรวมข้อมูลไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่ได้ออกแบบระบบให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ความยากลำบากที่ถึงข้อมูลช้า ทำให้เสียโอกาสในการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ และ อาจจะต้องใช้ วิธิ no-data decision เพราะ time to access data และ time to insight มีระยะเวลานานเกินกว่าเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ
 2. ใช้ประโยชน์จาก technology และ platform
  • การที่เรายังใช้ technology เดิมๆเพื่อหวังว่าคนในองค์กรจะเปลี่ยน culture เป็นเรื่องยาก และการปรับเปลี่ยนเป็น data-driven จำเป็นจะต้องมี technology ที่เหมาะสม และ มี platform ที่สามารถ scale ได้ทันเวลา เพื่อรองรับการปรับของ culture ด้วย
  • ในองค์กรหลายๆองค์กร อาจจะสร้าง data culture จากทีมหรือแผนกบางแผนก แต่ไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับ technology หรือ platform ที่สามารถรองรับการทั้งองค์กร องค์กรลักษณะนี้จะตกม้าตาย เมื่อมีการ scale culture ไปสู่หลายๆทีม
 3. Disrupt CULTURE องค์กร
  • การปรับเปลี่ยนต้องมี change agent เพื่อ drive change และจำเป็นต้องเป็นผู้บริหาร หรือ หนึ่งในบอร์ดบริหาร ซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงองค์กร (และมักจะอยู่ไม่นาน เพราะจะย้ายไปเปลี่ยนแปลงที่อื่นๆต่อ)
  • สร้าง Data + Innovation Culture หรือ การที่ให้โอกาสพนักงานได้ลองสิ่งใหม่ๆ และ ให้โอกาสสำหรับการ failed โดยในส่วนนี้อาจจะเป็นการปรับนโยบายเรื่อง Data + Innovation เพื่อให้สอดคล้องกันด้วย ในบางครั้งก็มีการจัด Data Hackathon ขึ้นมาในองค์กรบ้าง เพื่อ ให้เกิด innovative data product และสนับสนุนให้พนักกงานได้ปรับ data culture อีกด้วย
  • อย่า focus ที่การค้นหาข้อมูลที่เราอยากจะวิเคราะห์ แต่ให้เน้นที่ “ปัญหาอะไรที่เราจะเอาข้อมูลมาแก้ไขได้” เรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่า องค์กรต้องการแก้ปัญหาด้วยข้อมูล ไม่ใช่วิเคราะห์ข้อมูลเพราะเราอยากวิเคราะห์ข้อมูล
  • ปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น ทั้ง ฝั่ง data, it และ business และที่สำคัญที่สุดคือ มันไม่มีสูตรสำเร็จของการปรับองค์กร
 4. ทำให้ข้อมูลในองค์กร เป็น FAIR
  • Findable สิ่งแรกคือต้องให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
  • Accessable สิ่งที่สองคือผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นๆได้
  • Interoperable สิ่งที่สามคือ การส่งต่อกันของข้อมูลทั้งระหว่างระบบ และ Insights จะต้องเชื่อมโยงกัน และ ผู้รับจะต้องเข้าใจความหมายของข้อมูลที่ส่งมา (เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาในการทำความเข้าใจใหม่
  • Reusable สิ่งสุดท้ายคือ ผู้ใช้ความจะต้องส่งต่อ ชุดข้อมูล หรือ insights ระหว่างกันได้ง่ายกว่าเดิม และไม่ควรเกิดการทำงานซ้ำซ้อนกัน
 5. สร้าง Data Literacy
  • การสร้าง culture คนในองค์กรต้องพูดภาษาเดียวกัน และการสร้าง data culture ต้อง upskill หรือ reskills ทางด้าน Data Literacy
 6. อย่าแยก data กับ business
  • อย่าคิดหรือวางแผนอะไรโดยแยก data กับ business แต่ควรเสริมการใช้ข้อมูลไว้ใน business

ทั้ง 6 ข้อ เป็นคำแนะนำสั้นๆ แต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการ transform องค์กรให้เป็น data-driven organization สำหรับองค์กรที่กำลังทำ ลองนำ 6 ข้อนี้เป็นแนวทางได้ครับ แต่อย่าลืมการปรับ ลด และเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับองค์กรของท่านนะครับ ในโลกของ data คงจะไม่มีคำว่า “One size fits all” ครับ

source:

https://www.sas.com/en_th/insights/articles/data-management/5-ways-to-become-data-driven.html

https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/how-to-build-a-data-driven-company

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s