Top Skills 2025 และ การปรับตัวของคนทำงานด้าน Data

ในอีก 4 ปี ทักษะอะไรจำเป็นที่สุด? เป็นคำถามที่หลายๆคนอยากหาคำตอบ วันนี้เรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจจาก World Economic Forum กันครับว่า ทักษะไหนจะเป็น Top 10 skills ในปี 2025

Future of Jobs Report, World Economic Forum

หลายๆคนคงจะได้เห็น list นี้กันมาหลายรอบแล้วนะครับ แต่วันนี้เรามามองลึกๆกันว่า มันมีข้อสังเกตหลายอย่าง และน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านครับ

สองทักษะที่โดดเด่นเมือเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ของ WEF ครั้งก่อน

จากการเปรียบเทียบ การทำนาย skill ในปี 2020 และ 2025 มีทักษะ 2 อย่างที่โดดเด่นขึ้นมา นั้นก็คือ

(1) Analytical thinking and innovation

(2) Active learning and learning strategies

World Economic Forum 2025 vs 2020

และที่น่าสนใจคือ มี skills ใหม่ที่เกิดขึ้นมาครั้บ นั้นก็คือ

(5) Resilience, Stress Tolerance and Flexibility


Analytical Thinking and Innovation

จะเห็นได้ว่า Analytical Thinking หรือกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่สำคัญ แต่ต้องเป็นการวิเคราะห์ ที่มีนวัตกรรมด้วย (ฟังแล้วยากมากเลย) หรือ จริงๆแล้วมันก็คือ การที่คนเรานอกจากคิดเป็น ต้องคิดเป็นระบบด้วยครับ การคิดเป็นระบบอาจจะใช้กรอบของการคิดนวัตกรรมเข้ามาช่วย เช่น lean หรือ design thinking หรือ กรอบใดก็ได้ที่เน้น innovative approach

Active Learning and Learning Strategies

ในส่วนของ Active learning และ Learning strategies นั้น ่ในความหมายของ WEF น่าจะเป็นในลักษณะที่เรียนจาก การที่เราลงมือทำ (จริงๆคิดว่า จะคล้ายกับ action learning ด้วย) หรือ ง่ายๆ คือ เรียนจากการได้ทำจริง หรือ ทำจริงแล้วได้เรียนรู้ครับ
สิ่งนี้จะแตกต่างจากการเรียนรู้ในอดีต ที่เรียนแต่ไม่ได้ทดลอง หรือ เรียนแล้วไม่ได้ฝึกฝนนะครับ และที่แตกต่างมากๆคือ การที่เราจะพัฒนาตนเองได้ หลังจากที่เราได้เรียนรู้
ที่สำคัญที่สุดของ active + learning คือการที่เราได้พัฒนาตนเองตลอดเวลาครับ เพราะ เราลงมือทำ เรียนรู้ และจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ หรือ จะไม่ทำพลาดอีกนั้นเอง
ในส่วนของ learning strategies น่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ ประสานความรู้ทั้งหมดเข้าด้วยกันครับ การวางแผนว่าปีนี้เราอยากเน้นการเรียนรู้ด้านใด ก็เป็น learning strategies แบบหนึ่งครั้บ

Resilience, stress tolerance, and flexibility

ทักษะทั้งสามอย่างนี้ทำไมถึงเป็นทักษะในอนาคต? เพราะ COVID-19 ครับ มันทำให้ทักษะนี้โดดเด่นและจำเป็นขึ้นมาวันนี้ และ อีกหลายๆปีข้างหน้า

Resillience คือ ทักษะในการ recover สิ่งดีๆ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เลวร้าย หรือ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งมันเป็นทักษะที่เหมาะมากๆในยุคนี้นะครับ ทั้งในเรื่องของโรคระบาด เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ หรือ เหตุการณ์การเมืองต่างๆที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้ที่มีทักษะในการลุกขึ้นสู้ในภาวะที่เลวร้าย ปรับตัว และ ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในทางที่ถูก น่าจะเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆในยุคนี้ครับ คำว่า Resillience มันจะมาควบคู่กับ flexibility การปรับตัวเสมอ เพราะ ความเข้าใจในสถานการณ์ การคิดบวก ควรจะต้องมากับการปรับตัว และ การวางแผนการปรับตัวเสมอ

3 ทักษะ และ การเป็น Data Scientists

จากคำอธิบายถึง สามทักษะข้างต้น ในฐานะของ Data Scientist เราจะต้องปรับตัวอย่างไรดี?

  1. Analytical Thinking and Innovation ทักษะการวิเคราะห์เป็นอย่างเดียวคงจะไม่พอ แต่ต้อง apply ทักษะเหล่านั้นไปในวิธีการที่เป็นนวัติกรรมด้วย หรือ จริงๆแล้วคือ วิเคราะห์เพื่อให้เกิดคุณค่า หรือ เน้นผลลัพท์ที่มีประโยชน์จริงๆ การวิเคราะห์ในธุรกิจจริงๆ ไม่เหมือนการฝึกวิเคราะห์จากข้อมูลในแบบฝึกหัด ที่ในบางครั้ง เราวิเคราะห์เพราะทำๆตามกันมา แต่ไม่สามารถคิดต่อได้ว่ามันจะเอากลับมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างไร ในหลายๆครั้งการนำ design thinking มาช่วย ทำให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้น และ ผลของการวิเคราะห์นั้นๆก็จะมีประโยชน์กลับมาที่ลูกค้า และ ธุรกิจได้นั้นเอง
  2. Active Learning และ Learning Strategies ทักษะการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ทุกๆอาชีพจะต้องมีในยุคนี้ แต่กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสำหรับ Data Scientist มันก็คือ การที่เราทำการทดลองโดยใช้ข้อมูล หรือ ง่ายๆก็คือ การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเอง แต่จริงๆแล้วกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เราต้อง เริ่มจาก ตั้งสมมุติฐาน (ว่าจะแก้ปัญหา หรือ ตอบคำถาม) และ ลงมือทำ ทดลองด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล โดยในส่วนนี้ Data Scientist หลายๆคนจะลืมไปว่า กระบวนการวิทยาศาสตร์นั้น จะมีการสรุปการทดลอง และ มีการคิดต่อถืงข้อดีข้อเสียของมัน เพื่อ ต่อยอด ให้มันดีขึ้น เพราะฉนั้น การทำงาน data science เป็นกระบวนการของการลงมือทำ และ เรียนรู้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆครับ ไม่มีหยุด และที่สำคัญมากๆคือ ต้องเรียนรู้ไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วย การทำงานวิจัยยังมี field of interest หรือ สาขาต่างๆในการวิจัยเลย เราทำงาน Data Science ก็ควรที่จะมีการวางแผนการเรียนรู้ของเราด้วย ให้เป็นไปใน direction เดียวกันครับ
  3. สุดท้าย Resilience, stress tolerance, and flexibility ทักษะะจำเป็นในยุค COVID-19 ครับ เพราะการที่เรา คิดในแง่บวก และ พยายามไม่คิดลบนั้น เป็นสิ่งสำคัญ ในปัญหาแบบนี้ ปัญหาต่างๆจะมีมากมาย และ เข้ามาอย่างรวดเร็ว ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจะเป็น และ ฝึกฝน และ เราจะต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน Data Scientist เป็นวิชาชีพของนักวิเคราะห์อยู่แล้ว เพราะฉนั้นเราควรแบ่งเวลามานั่งวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของโลก ของประเทศที่มีผลกับตัวเราบ้าง เพื่อให้ตัวเราเข้าใจกับมัน และ วางแผนที่จะ response กับมัน ทั้งในด้านของการงาน และ สุขภาพของเราด้วย

Source:

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

https://enkhtuul092811.medium.com/resilience-stress-tolerance-and-flexibility-skills-4bcce544c301

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s