เราจะสร้าง Data-Driven Company ได้อย่างไร?

Data-Driven Company Series Part 2 หลังจากบทความ ใครๆก็อยากเป็น Data-Driven Organization ที่กล่าวถึงลำดับขั้นตอนทั้ง 5 ของการปรับเปลี่ยนเป็น Data-Driven Company ของ Christopher S Penn มีบทความที่น่าสนใจของ Sara Brown, MIT ที่เล่าถึงคำว่า Data Culture ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ การสร้าง Data-Driven Organization และการที่จะสามารถปรับเปลี่ยนให้ถึงจุดหมายได้นั้น ต้องมีการสร้าง culture ควบคู่กันไปด้วย แต่มันไม่ง่ายนะครับ เพราะจากกงานวิจัย 61% ของ Analytics Leaders ยังกล่าวว่า culture เป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งของการเป็น Data-Driven Organization ไม่ใช้ technology หรือ ในpeople (ThoughtSpot, 2020) งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าอะไรจะทำให้ เรามี culture ของการใช้ข้อมูลกันบ้าง กับ 6 คำแนะนำของคุณ Sara ครับ ทำความเข้าใจกับคำว่า Data-Driven Data ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่เก็บอยู่ในระบบหน้าบ้าน แต่ Data จะต้องถูกออกแบบเพื่อใช้การตัดสินใจ และองค์กรจะต้องให้ access กับผู้ที่ตัดสินใจ เพื่อให้ตัดสินใจให้รวดเร็ว ไม่ใช่ว่า เอาข้อมูลมากองรวมกันแล้ว บอกว่าเป็น Data-Driven แล้ว ในองค์กรหลายๆองค์กร ต้องการที่จะคิดว่า Data-Driven คือการรวมของข้อมูล แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลย การรวมข้อมูลไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่ได้ออกแบบระบบให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ความยากลำบากที่ถึงข้อมูลช้า ทำให้เสียโอกาสในการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ และ อาจจะต้องใช้ วิธิ no-data decision เพราะ time to access data และ time to insight มีระยะเวลานานเกินกว่าเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ ใช้ประโยชน์จาก … Continue reading เราจะสร้าง Data-Driven Company ได้อย่างไร?