หน้าที่ของ Data Engineer และ Data Scientist ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง Data Engineer vs Data Scientist Data Engineer จะเก่งด้านการติดตั้ง จัดรูปแบบข้อมูล เตรียมข้อมูล เน้นเรื่อง performance Data Scientist จะเก่งด้าน สถิติ ตั้งสมมุติฐาน สร้างโมเดล แสดงผล โดยส่วนใหญ่บริษัทอยากได้ ทั้งหมดนี้ (รวมถีงติดตั้งระบบด้วย) ใน คนๆเดียว kiki … Continue reading หน้าที่ของ Data Engineer และ Data Scientist ต่างกันอย่างไร

Vice President, Business Intelligence

Vice President, Business Intelligence: Vice President, Business Intelligence Job Title: Vice President, Business Intelligence Introduction: Calling on all Senior Business Intelligence Executives for a great opportunity to manage end-to-end Business Intelligence activities for both technology and business areas.  You will … Continue reading Vice President, Business Intelligence