Top Skills 2025 และ การปรับตัวของคนทำงานด้าน Data

ในอีก 4 ปี ทักษะอะไรจำเป็นที่สุด? เป็นคำถามที่หลายๆคนอยากหาคำตอบ วันนี้เรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจจาก World Economic Forum กันครับว่า ทักษะไหนจะเป็น Top 10 skills ในปี 2025 หลายๆคนคงจะได้เห็น list นี้กันมาหลายรอบแล้วนะครับ แต่วันนี้เรามามองลึกๆกันว่า มันมีข้อสังเกตหลายอย่าง และน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านครับ สองทักษะที่โดดเด่นเมือเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ของ WEF ครั้งก่อน จากการเปรียบเทียบ การทำนาย skill ในปี 2020 และ 2025 มีทักษะ 2 อย่างที่โดดเด่นขึ้นมา นั้นก็คือ (1) Analytical thinking and innovation (2) Active learning and learning strategies และที่น่าสนใจคือ มี skills ใหม่ที่เกิดขึ้นมาครั้บ นั้นก็คือ (5) Resilience, Stress Tolerance and Flexibility Analytical Thinking and Innovation จะเห็นได้ว่า Analytical Thinking หรือกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่สำคัญ แต่ต้องเป็นการวิเคราะห์ ที่มีนวัตกรรมด้วย (ฟังแล้วยากมากเลย) หรือ จริงๆแล้วมันก็คือ การที่คนเรานอกจากคิดเป็น ต้องคิดเป็นระบบด้วยครับ การคิดเป็นระบบอาจจะใช้กรอบของการคิดนวัตกรรมเข้ามาช่วย เช่น lean หรือ design thinking หรือ กรอบใดก็ได้ที่เน้น innovative approach Active Learning and Learning Strategies ในส่วนของ Active learning และ Learning strategies นั้น ่ในความหมายของ WEF น่าจะเป็นในลักษณะที่เรียนจาก การที่เราลงมือทำ (จริงๆคิดว่า … Continue reading Top Skills 2025 และ การปรับตัวของคนทำงานด้าน Data

TinyML คอร์สเรียน Embeded Machine Learning ฟรีจาก Harvard

คอร์สฟรีจาก Harvard University ครับ สามารถเรียนได้ฟรี (แบบ audit) หรือ จ่ายค่าเรียน $199 แล้วจะได้ใบ certification ด้วยครับ คอร์สนี้จะสอน Machine Learning/Deep Learning เบื้องต้น ซึ่งจะรวมไปถึง การเก็บข้อมูลเพื่อสำหรับ ML และ การ train ML TinyML ที่จะเน้นในคอร์สนี้ เป็นศาสตร์ ระหว่าง Embedded System และ ML หรือ เป็น การประยุกต์ใช้ Embeded Machine Learning (ML) กับ hardware และ software ครับ (มันจะต่างจากที่เราพัฒนากันบน cloud หรือ server ที่ต้องมี developer skills ) โดยจะใช้ skill ในการ embedded-hardware expertise แทน รายละเอียดของคอร์สครับ Chapter 1: Welcome to TinyML Chapter 1.1: Course Overview Chapter 1.2: The Future of ML is Tiny and Bright Chapter 1.3: TinyML Challenges Chapter 1.4: Getting Started Chapter 2: Introduction to (Tiny) ML Chapter 2.1: The Machine Learning Paradigm Chapter … Continue reading TinyML คอร์สเรียน Embeded Machine Learning ฟรีจาก Harvard

AI สำหรับระบบ Healthcare

รายงานจาก Deloitte น่าสนใจครับ แนะนำการประยุกต์ใช้ AI กับงาน healthcare โดยแบ่งเป็น 8 ด้าน 33 Use Casesโดยในแต่หละด้าน ประกอบด้วย wearables, imaging, laboratory applications, physiological monitoring, real world data, virtual health assistance, personalised apps และrobotics สิ่งที่น่าสนใจของรายงานคือ การทำ Patient Journey ครับ ที่นำเสนอตั้งแต่1.) Prevention and early detection 2. ) Diagnosis 3. ) Treatment and care management 4.) Research and development source: Continue reading AI สำหรับระบบ Healthcare

MLOps เทรนใหม่ของการใช้ ML ในองค์กร

Trends ของการใช้ machine Learning จะเปลี่ยนจาก Analytical ML เป็น Operational ML ครับ หรือ จากการที่นำ ML มาตอบคำถามๆเดียว แต่จะเป็นการทำเป็น solutions เพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้มากกว่า และมักจะถูกติกตั้งบงไปในระบบที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เช่น chatbot หรือ real time pricing โดย MLOps จะประกอบไปด้วย 1. Continues Life cycle Managment ของการพัฒนาและupdate ML (เหมือน DevOps)2. Model Versioning และ iteration3. ML monitoring discovery และ governance4. Model Security และการทำ performance tuning Credit Booz Allen Source Click to access the-emergence-of-mlops.pdf Continue reading MLOps เทรนใหม่ของการใช้ ML ในองค์กร

3 Use Cases ในธุรกิจประกัน InsureTech AI

ตัวอย่าง Use Cases สำหรับการนำ ML/AI สำหรับงาน ประกัน 1.)Automated Clam Processing หรือ นำ ML/AI มาช่วยกรองงานของการเครมประกัน ยกตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมที่โคราชนะครับ ถ้าเกิดว่า บริษัทประกันต้องการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดเพื่อดูว่า พื้นที่ไหนสามรถเรียนเงินทดแทนได้บ้าง คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการประเมินความเสียหาย แต่ถ้าเราเอา ML/AI มาช่วยน่าจะทำให้ร่นระยะเวลาไปเยอะ และ สามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้น ตัวอย่างจาก TheAcutuary.Net ได้ใช้ image processing ในการคัดกรองจุดเสี่ยงน้ำท่วมบนแผนที่ และนำเสนอ insight สำหรับผู้ประเมินว่า พื้นที่ไหนเสี่ยงมาก (และต้องให้คนลงพื้นที่) หรือ เสี่ยงปานกลาง 2. Document Automation หรือ การดูแลเอกสารอัตโนมัติ กระบวนการของธุรกิจประกันมีเอกสารมากมายที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการสมัคร การเครมประกัน หรือ การต่อประกัน ซึ่งหลายๆเอกสารยังใช้คนในการตรวจสอบ และ บางครั้งใช้เวลานาน ถ้าเรานำ ML/AI มาช่วยน่าจะช่วยทำให้ประหยัดเวลา และ สามารถทำให้บริการลูกค้าได้เร็วขค้น 3.) AI/ML มาช่วยประเมินราคาเครม ตัวอย่างที่นำมาเล่าวันนี้ เป็นการประเมินราคารถจากรูปถ่ายครับ ขอยกตัวอย่างบริษัท Tractable ที่ใช้ image processing มาช่วยวิเคราะห์ model รถ วิเคราะห์ว่าชนมาจริงหรือไม่ และ เสียหายที่จุดไหนบ้าง ตัวอย่างของ Tractable ได้ใช้เทคนิค multi-instance learning ที่เช็ครูปภาพหลายๆรูป และ รวมกันตัดสินใจว่าควรจะเครมได้เท่าไหร่ (ปกติ การประเมินราคารถ ก็จะใช้หลายรูปตัดสินใจอยู่แล้ว) Source Continue reading 3 Use Cases ในธุรกิจประกัน InsureTech AI

Data Science Project ในโรงพยาบาล : Case Study – Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

Data Science Business Case Series #1 : Health Care โรงพยาบาลมีการเก็บข้อมูล Big Data มากมาย และถูกเก็บอยู่ในหลายๆระบบ ทั้งในระบบคนไข้ ระบบจองคิว ระบบรับและจ่ายเงิน หรือ ระบบจ่ายยา ซึ่งหลายๆระบบยังไม่ได้เชื่อมต่อกัน อีกทั้งยังมีข้อมูลใน Medical Device อีกมากมายทั้งเครื่อง scan หัวใจ เครื่อง x-ray หรือ hospital app ที่หลายๆโรงพยาบาลมีไว้บริการคนไข้ จากข้อจำกัดดังกล่าวทำให้ โรงพยาล ต้องทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ และ ประสบความท้าทายทั้งด้าน Volumn ที่มีมหาศาล และ Variety ของข้อมูลที่มีความหลายหลาย ทั้งที่มี โครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง แต่วันนี้ Business Case Study ของเราจะไม่ใช่แค่เผชิญกับ Volumn + Variety เท่านั้นนะครับ จะมี Velocity หรือ ความรวดเร็วของข้อมูลด้วยครับ โรงพยาบาล Assistance Publique-Hôpitaux de Paris: โรงพยาบาล Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ตั้งอยู่ในกรุงปารีสนะครับ โรงพยาบาล AP-HP เป็นทั้งโรงพยาบาล และ คณะแพทย์รวมอยู่ด้วย หรือ เป็น University Hospital เหมือนในหลายๆเมืองใหญ่ในโลก โดย เป็นโรงพยาบาลระดับต้นๆของยุโรป ซึ่งมีบริการทางการแพทย์ 44 สาขา มีพนักงาน 90,000 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมี แพทย์ประมาณ 15,800 คน โรงพยาบาลนี้ ประกอบด้วย โรงพยาลในเครือ 44 แห่ง และ มีคนไข้ปีหละประมาณ 5.8 ล้านคน … Continue reading Data Science Project ในโรงพยาบาล : Case Study – Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

มาเรียน Computer Vision จาก Google กันครับ กับ โปรเจค YouTube-8M

ถ้าจะพูดถึงองค์กรที่มีข้อมูลรูปภาพ หรือ วีดีโอ มากที่สุด คงจะต้องมีหลายๆคนนึกถึง google นะครับ ซึ่งเป็นเจ้าของทั้ง google image และ Youtube ครับ และถ้าอยากจะเรียนวิชาการวิเคราะห์ image/video ให้เก่งก็คงต้องเรียนจาก google (และฟรี) วันนี้ขอแนะนำโครงการ YouTube-8M ซึ่งเป็นการแชร์ข้อมูล image (แบบ high quality) และ … Continue reading มาเรียน Computer Vision จาก Google กันครับ กับ โปรเจค YouTube-8M

8 Smart Ways To Become A Data Scientist

บทความน่าสนใจสำหรับคนอยากเป็น Data Scientist ครับ เราจำเป็นต้องเรียนจบสาย data science เลยไหม? เรียนออไนไลน์ได้ไหม หรือ ต้องเรียนรู้จากการทำงาน? ในบทความด้านล่างยังมี 3 คำแนะนำที่น่าสนใจด้วยครับ Data Science เป็นศาสตร์ที่เริ่มที่ปัญหาจากธุรกิจ ค้นหาคำตอบโดยใช้ข้อมูล และ จะต้องเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ไม่ใช่การซื้อ software การเรียนรู้ คือ การทำความเข้าใจไม่ใช่เรียนเพื่อท่องจำ syntax (หมายถึงเรียนเพื่อนำมาใช้ได้จริง ไม่ใช่ท่องคำสั่งใน python/r แต่ไม่รู้ความหมายจริงๆว่ามันมีไว้ทำอะไร) การฝึกสร้าง data product เป็นวิธีการที่ดี แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดควรจะ สร้างและแบ่งปัน เพราะมันคืองานประจำของ data scientist และ การจะเก่งด้าน data science ต้องฝึกฝน เพิ่มทักษะ และต้องใช้เวลา Source https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/8-smart-ways-to-become-a-data-scientist Continue reading 8 Smart Ways To Become A Data Scientist

4 ตัวอย่าง การนำ OPEN Data (ภาครัฐ) มาใช้ประโยชน์

เราคงได้ยินเรื่อง open data หรือ ข้อมูลเปิด มากันซักพักแล้ว ทั้ง ข้อมูลเปิดของรัฐบาลอเมริกา (www.data.gov/) หรือในประเทศไทยเราก็มีอยู่ที่ data.go.th/ นะครับ วันนี้คงจะไม่ได้มาแนะนำว่า ข้อมูลเปิดอยู่ที่ไหนบ้าง เพราะเราสามารถค้นหาได้จาก google หรือ ถ้าสนใจก็ลองดูจาก เวปนี้ก็ได้นะครับ รวบรวมไว้ได้ดีเลยทีเดียว รวมเวป open data ที่น่าสนใจ จากหัวข้อข้างตนวันนี้จะนำเสนอถือ use … Continue reading 4 ตัวอย่าง การนำ OPEN Data (ภาครัฐ) มาใช้ประโยชน์

คำแนะนำจากกูรู สำหรับมือใหม่ที่อยากเป็น Data Scientist

Credit Eric Hass If you’re a business person, learning ML can feel daunting. But it doesn’t need to be. By dedicating just a little time each week, you can be ready to make an impact through ML in 2021. Here’s what I’d recommend: Take a free course (link in comments). Spend 1hr/wk. This will give you broad coverage of the basics. Follow a few people on LinkedIn who live and breathe ML every day. You’ll learn the common themes of what’s actually happening.Eric Weber Head of experimentation at Yelp. He’s genuinely interested in helping others learn. Great advice on what … Continue reading คำแนะนำจากกูรู สำหรับมือใหม่ที่อยากเป็น Data Scientist

ใครๆก็อยากเป็น Data-Driven Company

Data-Driven Company Series Part 1 คำว่า Data-Driven Company เป็นคำที่หลายๆองค์กร ตั้งเป็นเป้าหมายหลัก ในการ transform และ เมื่อพูดถึง Data ทุกๆคนก็จะให้ความสนใจ และ พยายามวิ่งเข้าหามัน แต่จริงๆแล้ว คำว่า data-driven มันคืออะไร และ เรากำลังจะไปถึงจุดนั้นแล้วหรือยัง สิ่งหนึ่งที่สำคัญเมื่อเรามีเป้าหมายที่อยากจะไป และ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน คือ การที่เราต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหน และ ห่างไกลกับเป้าหมายนั้นแค่ไหน ถ้าจะพูดถึง Data-Driven Company คงจะต้องอ้างอิงจาก Journey to Data-Driven Company ที่มี 5 ขั้นตอนของ Christopher S Penn Data-Resistant ขั้นแรกคือ องค์กร ที่ไม่ยอมใช้ข้อมูลซึ่งเก็บไว้มากมาย หรือ อาจจะอยู่ในขั้นตอนที่ข้อมูลน้อยมากจนไม่นึกว่ามีประโยชน์ และ มัก ประโยคที่มันจะได้ยินบ่อยๆ คือ “We’ve always done it this way” หรือ เราก็ทำแบบนี้มาตลอด ไม่เห็นต้องใช้ข้อมูลเลย 2. Data-Aware ขั้นที่สอง คือ องค์กรรู้ว่าข้อมูลมีประโยชน์ และ ตระหนักว่ามันมีประโยชน์ และ จะเน้นเก็บข้อมูลไว้ก่อน และ ค่อยว่ากันอีกที หรือ ให้ vendor ช่วยขุดหา insights แทนที่จะทำเอง. 3. Data Guided ขั้นที่สาม คือ เน้นวิเคราะห์ ค้นหาสิ่งที่มีอยู่ในชุดข้อมูล และเข้าใจว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างในองค์กร และในองค์กรจะมีลักษณะที่เรียกว่า Tool Parades คือทดลองใช้ทุกเครื่องมือ ทุก vendors เพื่อดึงประโยชร์ออกมาจากข้อมูล 4. Data Savvy ขั้นที่สี่คือ … Continue reading ใครๆก็อยากเป็น Data-Driven Company

Sport Analytics: เราจะนำ Data Science มาช่วยการกีฬาอย่างไร?

ถ้าพูดถึงกีฬา โดยเฉพาะกีฬาอาชีพ มีการนำข้อมูลมาใช้อย่างมากมายเลยนะครับ และมี use cases ที่น่าสนใจหลายๆอัน วันนี้จะยกตัวอย่างมา 3 Use Cases ครับ Golf Analytics ได้มีการเริ่มตั้งแต่การใช้ algorithm จับพื้นหญ้าบนกรีน และ อ่าน line ต่างพร้อมทำคำนวน realtime และ ตีเส้นอย่างที่เห็น อีกหน่อยคงจะมี interactive TV ที่ทำให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมมากกว่านี้แน่นอนครับ ถ้าดูดีๆ มันมี algorithm models ซ่อนอยู่มากมาย ที่ realtime และ ซับซ้อน มากๆครับ NFL Analytic … Continue reading Sport Analytics: เราจะนำ Data Science มาช่วยการกีฬาอย่างไร?

5 Use Cases กับการนำ Geolocation มาช่วยในงาน Data Science

ตัวอย่าง Use Cases สำหรับการนำ geolocation มาใช้ครับ Supply Chain Management : เป็นตัวอย่างที่ BCG Analytics ได้นำข้อมูลการขนส่ง และ ศูนย์กระจายสินค้ามาวิเคราะห์บนแผนที่ และ ดูความหนาแน่นของการเดินทางขนส่งของสองบริษัท (Company A = สีน้ำเงิน และ Company B คือ สีส้ม) ซึ่งจะทำให้สามารถช่วยในการตัดสินใจเรื่องการ merge ระบบการขนส่งของทั้งบริษัทเข้าด้วยกันครับ 2. Uber กับ การใช้ location analytics ครับ เป็น use case ที่น่าสนใจมากในการนำข้อมูลคนขับรถ Uber มา plot ใน แผนที่และทำให้เกิด insights มากมายอีกทั้งยังสามารถต่อยอดได้เป็นการ ทำนาย waiting time ของลูกค้า หรือ ทำนาย area ที่จะมีลูกค้ามากๆครับ รายละเอียดสามารถอ่านได้ใน TEDTalk 3. Use Case นี้เป็นการนำ Image มาสำรวจ จำนวนต้นไม้ครับ แต่จริงๆแล้วน่าจะสามารถนำไปต่อยอดได้มากมายเลย ภาพมาจากงาน Thai GIS User Conference 2019 ปีที่แล้วครับ 4. Logistics Use Cases เป็นการประยุกต์ใช้ geolocation ที่ได้จากเครื่องจักร ประกอบกับกล้องวีดีโอและข้อมูลในระบบ Warehouse Management System ครับ ทำให้เกิด use cases มามาย ทั้ง การ optimize การขนส่ง การตรวจจับสินค้ามีตำหนิ หรือ การเช็ค stock 5. Google นำเสนอ … Continue reading 5 Use Cases กับการนำ Geolocation มาช่วยในงาน Data Science

Health Care Analytics – เราจะนำ Data Science จะมาช่วยงานด้าน Healthcare ได้อย่างไร?

ปัจจุบัน ข้อมูลทางด้าน healthcare มีมากมาย ทั้งในที่เก็บอยู่ในระบบของโรงพยาบาล หรือ อยู่ใน platform ที่ลิ้งกับอุปกรณ์ที่อยู่ในข้อมูล หรือ อยู่ในมือถือของเรา สำหรับข้อมูลในโรงพยาบาลนั้น นอกจากจะช่วยให้แพทย์รักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เรามาดูกันว่า คำว่า Health Care Analytics นั้นทำอะไรได้บ้าง และสามารถทำให้เราเห็นภาพ ประวัติคนไข้ การรักษา การป้องกัน และ สุขภาพดีขึ้นได้อย่างไร เราลองดู youtube ของ IBM Healthcare Analytics จะได้เห็นภาพมากขึ้นครับ เราลองมาดู Health Care Analytics Use Cases กันบ้างนะครับว่า ใน … Continue reading Health Care Analytics – เราจะนำ Data Science จะมาช่วยงานด้าน Healthcare ได้อย่างไร?

Machine Learning for Kids เราจะสอน ML ให้เด็กๆอย่างไรดี?

หลังจาก บทความก่อน ที่นำเสนอเรื่อง การสอน Data Science สำหรับเด็กไปแล้ว วันนี้ขอแชร์ เรื่อง การสอน Machine Learning สำหรับเด็กนะครับ เริ่มจากหนังสือก่อนเลย มีหนังสือหลายๆเล่มที่น่าสนใจและได้ review เกิน 4.5 จาก amazon.com จาก review หนังสือ อาจจะไม่ได้เด่นที่เนื้อหา แต่เหมาะและง่ายสำหรับเด็กสำหรับเด็ก ถ้าสนใจก็สามารถหาซื้อได้ครับ หรือ ถ้าเป็น amazon unlimited ก็สามารถอ่านได้ฟรีครับ เมื่อไม่กี่ปีมานี้มี หนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจครับ จาก Dale Lane ชื่อ Machine Learning for … Continue reading Machine Learning for Kids เราจะสอน ML ให้เด็กๆอย่างไรดี?

Fraud Detection In Healthcare

Fraud Detection มันจะมีคนพูดถีงในธุรกิจ การเงิน แต่จริงๆแล้วสามารถนำมาใช้กับงานโรงพยาบาลได้เยอะมาก สิ่งที่ต่างมากที่สุดน่าจะเป็นผลของการนำมาใช้ การนำมาใช้ในโรงพยาบาล จะได้ผลประโยชน์ในด้าน การรักษาที่ดีขิ้น คุณภาพที่ดี การประหยัดค่าใช้จ่าย การปกป้องข้อมูลคนไข้ ตัวอย่างของ case ต่างๆมีเยอะมาก ในด้านการนำ fraud detection (1) pattern ของการรักษาที่ผิดปกติ(2)การเปรียบเทียบโรคของคนไข้กับข้อมูลญาติและหาสิ่งผิดปกติ (3)การเบิกจ่ายที่มากเกินไปและบ่อยเกินไปของหมอ ต่อคนไข้ routine (โรคที่ต้องบำบัด หรือ โรคเรื้อรัง)(4)การตรวจสอบ social relationship ระหว่างหมอกับคนไข้(5)การตรวจ ข้อมูล unstructured data เช่น เอกสารการตรวจของหมอ patient chart, ผลLab หรือ ข้อมูล call center (6) การ detect การแอบดูข้อมูล หรือ แอบกอปปิ้ข้อมูล ของพยาบาลหรือหมอ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไข้ (มีเยอะมาก พวกชอบแอบดูข้อมูลดารา) Sources: http://www.sas.com/news/feature/your-health-care-fraud-detection-solution-ignoring-valuable-resources.html http://hortonworks.com/blog/using-pagerank-detect-anomalies-fraud-healthcare/ http://www.splunk.com/view/splunk-at-surescripts/SP-CAAAN3T Continue reading Fraud Detection In Healthcare