อยากเป็น Data Scientist ต้องมี skills อะไรบ้าง?

วันนี้ได้ไปเจอ Venn Diagram ที่ให้รายละเอียดของสายงาน Data Scientist (Marketing) ครับ ซึ่งโดยรวมแล้ว Hacking Skills + Statistics ก็จะคล้ายๆกับ Data Scientist ทั่วไป แต่ ในด้านของ Expertise นั้นจะเน้น Marketing ครับ เราลองมาดูว่า Substantive Expertise … Continue reading อยากเป็น Data Scientist ต้องมี skills อะไรบ้าง?