5 Use Cases กับการนำ Geolocation มาช่วยในงาน Data Science

ตัวอย่าง Use Cases สำหรับการนำ geolocation มาใช้ครับ Supply Chain Management : เป็นตัวอย่างที่ BCG Analytics ได้นำข้อมูลการขนส่ง และ ศูนย์กระจายสินค้ามาวิเคราะห์บนแผนที่ และ ดูความหนาแน่นของการเดินทางขนส่งของสองบริษัท (Company A = สีน้ำเงิน และ Company B คือ สีส้ม) ซึ่งจะทำให้สามารถช่วยในการตัดสินใจเรื่องการ merge ระบบการขนส่งของทั้งบริษัทเข้าด้วยกันครับ 2. Uber กับ การใช้ location analytics ครับ เป็น use case ที่น่าสนใจมากในการนำข้อมูลคนขับรถ Uber มา plot ใน แผนที่และทำให้เกิด insights มากมายอีกทั้งยังสามารถต่อยอดได้เป็นการ ทำนาย waiting time ของลูกค้า หรือ ทำนาย area ที่จะมีลูกค้ามากๆครับ รายละเอียดสามารถอ่านได้ใน TEDTalk 3. Use Case นี้เป็นการนำ Image มาสำรวจ จำนวนต้นไม้ครับ แต่จริงๆแล้วน่าจะสามารถนำไปต่อยอดได้มากมายเลย ภาพมาจากงาน Thai GIS User Conference 2019 ปีที่แล้วครับ 4. Logistics Use Cases เป็นการประยุกต์ใช้ geolocation ที่ได้จากเครื่องจักร ประกอบกับกล้องวีดีโอและข้อมูลในระบบ Warehouse Management System ครับ ทำให้เกิด use cases มามาย ทั้ง การ optimize การขนส่ง การตรวจจับสินค้ามีตำหนิ หรือ การเช็ค stock 5. Google นำเสนอ … Continue reading 5 Use Cases กับการนำ Geolocation มาช่วยในงาน Data Science

Health Care Analytics – เราจะนำ Data Science จะมาช่วยงานด้าน Healthcare ได้อย่างไร?

ปัจจุบัน ข้อมูลทางด้าน healthcare มีมากมาย ทั้งในที่เก็บอยู่ในระบบของโรงพยาบาล หรือ อยู่ใน platform ที่ลิ้งกับอุปกรณ์ที่อยู่ในข้อมูล หรือ อยู่ในมือถือของเรา สำหรับข้อมูลในโรงพยาบาลนั้น นอกจากจะช่วยให้แพทย์รักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เรามาดูกันว่า คำว่า Health Care Analytics นั้นทำอะไรได้บ้าง และสามารถทำให้เราเห็นภาพ ประวัติคนไข้ การรักษา การป้องกัน และ สุขภาพดีขึ้นได้อย่างไร เราลองดู youtube ของ IBM Healthcare Analytics จะได้เห็นภาพมากขึ้นครับ เราลองมาดู Health Care Analytics Use Cases กันบ้างนะครับว่า ใน … Continue reading Health Care Analytics – เราจะนำ Data Science จะมาช่วยงานด้าน Healthcare ได้อย่างไร?