อยากเป็น Data Scientist ต้องมี skills อะไรบ้าง?

วันนี้ได้ไปเจอ Venn Diagram ที่ให้รายละเอียดของสายงาน Data Scientist (Marketing) ครับ ซึ่งโดยรวมแล้ว Hacking Skills + Statistics ก็จะคล้ายๆกับ Data Scientist ทั่วไป แต่ ในด้านของ Expertise นั้นจะเน้น Marketing ครับ เราลองมาดูว่า Substantive Expertise … Continue reading อยากเป็น Data Scientist ต้องมี skills อะไรบ้าง?

Marketing Scientists และ Marketing Artists สองอาชีพที่น่าสนใจสายการตลาด

จากข้อมูลที่มีมากมาย ทำให้สายงานด้าน Marketing จะต้องไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ ปรับตัวเข้ากับ เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวัน และ สองหน้าที่ใหม่สาย marketing ที่จะมาแนะนำวันนี้คือ Marketing Artists และ Marketing Scientists ครับ (อย่าเข้าใจผิดกับ Marketing Data Scientist ไม่เหมือนแต่คล้ายครับ) จากบทความของ Stan Woods (2013) เมื่อหลายปีก่อนได้ให้คำจำกัดความของ สองหน้าที่ว่า เป็น สาย creative-driven กับ data-driven และต้องทำงานร่วมกัน โดย Marketing Artists จะเน้น marketing เพื่อ … Continue reading Marketing Scientists และ Marketing Artists สองอาชีพที่น่าสนใจสายการตลาด

เราจะ ประยุกต์ใช้ AI กับ Marketing อย่างไรดี

#HowTo #AppliedAI #Marketing AI กับ Marketing น่าจะมีมานานแล้ว แต่เราอาจจะยังไม่รู้สึกตัวว่า มันอยู่กับเรา ทั้งการที่ AI อยู่หลังการตลาดของ Facebook ที่ทำคอยแนะนำเนื้อหาที่ถูกใจ และ เฉพาะเจาะจงกับตัวเรา หรือ การที่ google นำ AI มาใช้กับการแปลงเสียงของเราเป็นคำสั่ง และนำเสนอ website หรือ product ที่ถูกใจให้กับเรา แล้วสำหรับองค์กรเรา จะนำมาใช้ได้อย่างไร จะมาช่วยส่วนไหนดี? มีขั้นตอนไหนที่เราจะนำ AI มาช่วยได้บ้าง บทความของ  Smart Insights มีคำตอบครับ เป็นการ แบ่งขั้นการประยุกต์ใช้ AI ออกเป็น 15 เรื่อง สี่ขั้นตอน ตามภาพ infographics ด้านล่างครับ จากภาพข้างบน ยังสามารถแยกประเภทของ (applied) AI ได้เป็น สามส่วนด้วยนะครับ นั้นก็คือ Machine Learning Techniques Applied Propensity Models AI Applications จากประเภทของ AI ที่ ทาง Smart Insights แนะนำข้างตน มีคำอธิบายที่เข้าจายง่ายๆ โดย (1) ML Techniques จะต้องเป็นการเรียนรู้จาก ข้อมูลในอดีต (ที่มากเพียงพอ) และ ค้นหา patterns ที่ คล้ายๆกันเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจกลุ่มของลูกค้า หรือ ผู้บริโภคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปทางด้านการตลาด โดยผลของ ML techniques นี้ก็จะเป็นการสร้างโมเดลที่ทำนาย พฤติกรรมของผู้บริโภค ตัวอย่างของ ML Techniques ก็คือ propensity models, dynamics pricing และ Predictive customer services … Continue reading เราจะ ประยุกต์ใช้ AI กับ Marketing อย่างไรดี

Machine Learning Techniques

#ML #Finance #Banking บทความจาก J.P.Morgan ถึงเทคนิคการใช้ Machine Learning ครับ มีตั้งแต่กระบวนการใช้ Big Data ในวงการเงินการธนาคาร และมีสรุปที่น่าสนใจถึง ML ที่ใช้แยกตามประเภทด้วยครับ ที่น่าสนใจคือ มีการ map ปัญหาหรือคำถามที่ใช้ในวงการมาให้ด้วยพร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคต่างๆเพื่อให้ไปประยุกต์ใช้เอง หรือ ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะนำไปใช้จริง (โดยอ้างว่า บางครั้งอาจจะไม่ต้องใช้ Data Scientist ก็ได้ครับ ในบทความยังแนะนำ Package ที่ใช้ด้วยครับ (มีทั้ง C, JAVA ให้ด้วย, นอกจาก Python/R) แปลและเรียบเรียง จาก https://www.efinancialcareers.co.uk/news/2017/12/machine-learning-and-big-data-j-p-morgan?fbclid=IwAR18Ss7TLdlCeza2x3d7xI8yn0lvAHQY7ejTIBO923XcBZs3cYBYTMEqhHU Continue reading Machine Learning Techniques